logo


Livet blir ikke alltid slik en har planlagt eller ønsket. Utfordringene kan til tider virke uoverkommelige og målet være langt unna. Mennesker som har fullført en behandling for å kunne leve i en rusfri fremtid kan ha ulike behov. Noen føler at de er ferdige med all behandling og er klar til å gå videre uten noe mer oppfølging. Men, for de aller este vil det å kunne ha et stødig nettverk være en trygghet. Undersøkelser utført av Den Norske Legeforeningen viser tydelig at de som jevnlig deltar i et ettervern, har mye større sjans for å lykkes over tid. Det å kunne møte andre likesinnede kan lette trykket, og gjøre hverdagen og fremdriften enklere.

BASE16 en en selvstendig selvhjelpsgruppe i Stavanger. Gruppen passer for alle som har et ønske om å leve et bedre liv uten rus, og som er villig til å jevnlig delta på våre møter. Det er et kriterie at en har gjennomgått en rusbehandling ved en klinikk. I dag består gruppen i hovedsak av tidligere alkoholmisbrukere. Gruppen er lukket og full anonymitet forventes og kreves.

BASE16 møtes i Frida Hansens Hus, Frida Hansens vei 7, 4016 Stavanger (Hillevåg)
hver onsdag kl 19:00 - 20:30.

For mer informasjon: Telefon 948 72 937 // post@base16.no